Pliki cookie
BZ WBK
 • Bank Zachodni WBK S.A.
  Zespół Usług Finansowych i Kanałów Automatycznych
 • al. Jana Pawła II 17
  00-854 Warszawa
 • Proszę wpisać imię i nazwisko
  Proszę wpisać poprawny adres e-mail
  Proszę wpisać pytanie


Nasza działalność

Bank Zachodni WBK S.A. jest głównym dostawcą usług outsourcingowych w Polsce dla innych banków i instytucji finansowych. Oferujemy pełen wachlarz usług bankowych związanych m.in. z personalizacją, wydawaniem i obsługą kart, zarządzaniem siecią bankomatów, płatnościami krajowymi i międzynarodowymi, obsługą gotówki oraz zapobieganiem nadużyciom finansowym. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia, dla potrzeb naszych klientów wdrażamy nowe usługi oraz funkcje, które stanowią nowatorskie rozwiązania na rynku oraz są zgodne z wymaganiami organizacji płatniczych Visa i MasterCard.

 

Nasza filozofia współpracy

Od kilkunastu lat oferujemy partnerstwo innym bankom i instytucjom finansowym. Dzięki temu zarówno nasi partnerzy jak i my odnosimy wiele wymiernych korzyści:

 • obniżenie kosztów inwestycyjnych dzięki wdrożeniu jednego systemu zamiast utrzymywania kilku,
 • obniżenie kosztów jednostkowych dzięki ekonomii skali,
 • obniżenie kosztów zakupów dzięki większym wolumenom,
 • wdrożenie nowych usług, co nie byłoby możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, gdyby każdy bank chciał realizować wdrożenia samodzielnie.

Nasza filozofia:

 • Zgodnie z naszą polityką/ strategią partnerstwo musi mieć korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.
 • Jesteśmy partnerem godnym zaufania. Podlegamy okresowym audytom wewnętrznym i zewnętrznym, m.in. KNF, VISA MasterCard. Zachowujemy zgodność z procedurami SOX, jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy bankowej i przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.
 • Obsługa innych instytucji finansowych w zakresie kart i bankomatów jest elementem strategii, a nie krótkoterminowej taktyki. O skali zaangażowania w tę działalność świadczy m.in. fakt, iż w banku jest wiele specjalnych zespołów i ekspertów odpowiedzialnych za współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Obecnie obsługujemy ponad 3 mln kart i ponad 700 bankomatów innych banków i instytucji finansowych.
 • Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie technologii bezstykowej. Jako pierwszy bank w Polsce udostępniliśmy swoim klientom płatność kartami zbliżeniowymi. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce świadczymy usługi płatności AndroidPay.
 • Współpracujemy z instytucjami na zasadach partnerstwa biznesowego. Stale podnosimy jakość oferowanych usług, jak i uzyskujemy certyfikacje jakości i bezpieczeństwa.
 
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.